Nowe perspektywy

Studia

 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychWyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
 • UNS_logo_2017_v1.pngUczelnia Nauk Społecznych
 

Studia magisterskie

rekrutacja-otwarta.jpg

Przedstawiamy Państwu unikatowy program studiów magisterskich, który powstał dzięki nawiązaniu współpracy z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (WSEZiNS)

 

Logo WSEZiNS

 • Studia Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych prowadzone są w formie SWKNO (Studia Wspomagane Kształceniem Na Odległość) przy wsparciu e-learning'owym
 • Studia charakteryzują się profilem praktycznym - pozwalają nabyć umiejętności istotne dla rynku pracy - dla przyszłego i obecnego pracodawcy
 • Dyplom Uczelnia wydaje za uzyskane efekty uczenia się, a nie czas obecności na zajęciach - to także efekt naszej troski o jakość kwalifikacji absolwenta i nasz szacunek dla czasu studenta
 • Studentów wspomaga funkcjonująca i rozbudowywana od 2007 roku Platforma E - learningowa oraz kadra doświadczona we wspomaganiu kształcenia nowoczesnymi środkami komunikacyjnymi
 • Czas trwania - od 3 semestrów do 6 semestrów
 • W semestrze odbywają się TYLKO 3 zjazdy weekendowe na Uczelni w Łodzi - daje to możliwość pogodzenia pracy zawodowej z podjęciem studiów
 • Dodatkowa zaleta to praktycznie indywidualne tempo nauki

 

Kierunek

Pedagogika

 

 Specjalność główna

Pedagogika nauczycielska

 

 

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
Resocjalizacja z socjoterapią
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Doradztwo zawodowe i personalne 
Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości


Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych  
Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
Trening rozwoju jednostki i grupy

Doradztwo zawodowe i personalne 

 

 

 Płatność:

 • 250zł wpisowe  Promocja

       80 zł - opłata wpisowa/rekrutacyjna

  • (opłata wpisowa obejmuje opłatę za papierową legitymację studencką. Legitymacja elektroniczna jest dodatkowo płatna 17 zł - opłatę uiszcza się do 15 września. Elektroniczna legitymacja wydawana jest w październiku)

 • 350zł - czesne miesięczne
  • (płatne przez 12 miesięcy w roku) wysokość raty miesięcznej podana przy zachowaniu płatności do 5 każdego miesiąca. Przy zachowaniu płatności do 15 każdego miesiąca czesne wynosi 400 zł - zgodnie z zasadami zawartymi w umowie)

  • WAŻNE: wszystkie opłaty jakie ponosi student w trakcie studiów zawarte są w umowie - nie ma więcej osobnych opłat za egzaminy poprawkowe, komisyjne, warunkową kontynuację studiów i egzamin dyplomowy. Dzięki temu już teraz wiesz ile zapłacisz za studia i nie zostaniesz zaskoczony dodatkowymi opłatami.

  • Centrum Organizacji Studiów WSEZiNS
   90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21
   Nr konta 79-1020-3352-0000-1002-0186-8629

 

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Podpisane ślubowanie
 • Wypełnione i podpisane dwa egzemplarze umowy
 • Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Oryginał/odpis suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) wraz z kserokopią suplementu do dyplomu
 • Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
 • Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • 2 fotografie o wymiarze 45/35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 2,50 zł) i adresem zwrotnym kandydata 
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto:

            Centrum Organizacji Studiów WSEZiNS
            90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21
            Nr konta
            79-1020-3352-0000-1002-0186-8629

           w tytule przelewu prosimy o wpisanie: 
            • imienia i nazwiska
            • dopisku "opłata rekrutacyjna"

 

UWAGA !!! Przypominamy o konieczności posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Brak tego ubezpieczenia może uniemożliwić odbycie praktyk studenckich oraz utrudnić udział w wielu zajęciach. O szczegóły proszę pytać w Sekretariacie WSEZiNS.

www.wsez.pl