Nowe perspektywy

Studia

 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychWyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
 • Uczelnia Nauk SpołecznychUczelnia Nauk Społecznych

UNS_logo_2017_v1.png

 

BANEREK2017.png

 Studia licencjackie


Dokumenty rekrutacyjne na studia LICENCJACKIE Uczelni Nauk Społecznych

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata
 2. Podpisane ślubowanie
 3. Wypełnione i podpisane 2 egz. umowy:
  kierunek PEDAGOGIKA
                    BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
                   
 4. Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
 5. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 6. Dwie fotografie o wymiarze 45/35 mm (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 7. Cztery koperty ze znaczkami (4 x 2, 50 zł)  i adresem zwrotnym kandydata
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej j na konto:
  78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
  Uczelnia Nauk Społecznych
  90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21
  z dopiskiem: imię i nazwisko, kierunek i tryb studiowania i "opłata rekrutacyjna"
 

Studia magisterskie

Dokumenty rekrutacyjne na studia MAGISTERSKIE Uczelni Nauk Społecznych

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata
 2. Podpisane ślubowanie
 3. Wypełnione i podpisane 2 egz. umowy:
  kierunek PEDAGOGIKA
                   
 4. Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
 5. Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 6. Oryginał/odpis suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) wraz z kserokopią suplementu do dyplomu
 7. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 8. Dwie fotografie o wymiarze 45/35 mm (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 9. Cztery koperty ze znaczkami (4 x 2, 50 zł)  i adresem zwrotnym kandydata
 10. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej j na konto:
  78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
  Uczelnia Nauk Społecznych
  90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21
  z dopiskiem: imię i nazwisko, kierunek i tryb studiowania i "opłata rekrutacyjna"


Dokumenty rekrutacyjne na studia MAGISTERSKIE Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata
 2. Podpisane ślubowanie
 3. Wypełnione i podpisane dwa egzemplarze umowy
 4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - do wglądu)
 5. Kserokopia suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) (Oryginał/odpis suplementu do dyplomu do wglądu)
 6. Kserokopia świadectwa dojrzałości (Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
 7. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 8. 2 fotografie o wymiarze 45/35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 9. 4 koperty ze znaczkiem (4 x 2,50 zł) i adresem zwrotnym kandydata 
 10. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto:
  Centrum Organizacji Studiów WSEZiNS
  90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21
  Nr konta
  79-1020-3352-0000-1002-0186-8629
 

Studia podyplomowe

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. 1 zdjęcie – wymiar 45 mm x 35 mm
 4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 5. Umowa o studia podyplomowe
 6. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)