Nowe perspektywy

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużającym się stanem pandemii na terenie naszego kraju i tym samym zamknięciem placówek systemu oświaty zalecamy realizację praktyk w formie zdalnej.

Zgodnie z rekomendacją MNiSW zalecamy realizację praktyk w formule on-line – po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora placówki.

Wskazujemy jednocześnie, iż realizacja praktyk za pośrednictwem narzędzi zdalnych (wykorzystywanych przez placówkę) musi umożliwiać pracę synchroniczną i asynchroniczną oraz realizację wszystkich zadań przewidzianych w programie praktyki dla danego kierunku studiów, tj.:

  • obserwacje lekcji/zajęć prowadzonych online oraz działania placówki w czasie pandemii (we wszystkich aspektach)
  • asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć online, przygotowywanie materiałów do pracy zdalnej etc.
  • samodzielne przygotowanie materiałów (filmów, prezentacji, zadań etc.), oraz scenariuszy/konspektów zajęć i przeprowadzenie zajęć online

 Wszystkie podejmowane przez Państwa działania należy opisać w Dzienniku Praktyk UNS.


‹ powrót