Nowe perspektywy


Zapraszamy na studia podyplomowe specjalności:

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

które rozpoczną się w październiku 2017 roku


Adresaci
Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,  planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Studia odbywają się w soboty i niedziele, wspierane są e-learningiem.

Co zyskujesz
Słuchacz uzyskuje uprawnienia do  nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami - Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity -  obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1207).

Według rozporządzenia MEN z 2014 roku, studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego  certyfikatu  językowego na poziomie B2 (rozporządzenie MEN z dn.12.04.2012)

W trakcie trwania studiów osoby nielegitymujące się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów będą mogły dołączyć do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania przygotowujących bezpośrednio do egzaminu. Szkolenie zakończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu, PTE General lub TOEIC/TOEFL, na poziomie B2 pozwalającym na nauczanie j. angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.


 

Więcej informacji:

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

     telefon: 690 538 727, 501 453 559


metodykanauczania.jpg