Nowe perspektywyKomunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,
W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa.

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW w terminie od 12 marca do 10 kwietnia 2020r.

Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Apelujemy zatem do Słuchaczy studiów podyplomowych o zastosowanie się do zaleceń MNiSW i pracy zdalnej.