Nowe perspektywy

Do końca sierpnia 2019 r. trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 na specjalności

Edukacja wczesnoszkolna i wczesnoszkolna.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych na tej specjalności.

Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r.


Szczegółowe informacje dotyczące specjalności ---> EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA


‹ powrót