Nowe perspektywy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt daje uczniom/uczennicom możliwość  odbycia stażu w wymiarze 161 godzin u pracodawców na terenie Zabrza i okolic  w okresie  maj-październik 2014.

Celem staży jest podniesienie kompetencji 22 uczniów/uczennic w zakresie prac administracyjno-biurowych, rachunkowości i finansów. Dla wszystkich, którzy ukończą  staż zostanie wypłacone stypendium w wysokości  do 1600 zł brutto.

Regulamin Projektu i formularze zgłoszeniowe  są dostępne  na stronie www.noweperspektywy.pl, w Biurze Projektu i w Sekretariacie Szkoły.

Zapraszamy uczniów i uczennice klas III Technikum nr 8 w Zabrzu do udziału w Projekcie.

Dokumenty dla kandydatów:
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy

Biuro Projektu:
„Nowe Perspektywy”, Zabrze ul. Wolności 402
tel. (32) 777 22 02; 501 453 559
e-mail: biuro@noweperspektywy.pl
www. noweperspektywy.pl

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl