Nowe perspektywy

Pani Dyrektor Ilona Duda dnia 06.09.2013 prowadziła szkolenie w ramach Projektu "Cool e-school" dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju "Dobra autoprezentacja w szkole i poza szkołą"oraz szkolenie dla przedsiębiorców i nauczycieli "Jak skutecznie komunikować się z uczniem, stażystą, pracownikiem"