Nowe perspektywy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą:
STUDIÓW LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH I PODYPLOMOWYCH

Studia Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

prowadzone są w wygodnej formie - tylko 2 zjazdy w semestrze! (studia I i II stopnia) nowoczesnymi metodami - wspomagane nauką na odległość, czyli studia e-learningowe o praktycznym profilu - kształcą umiejętności istotne dla rynku pracy