Nowe perspektywy

NIE CZEKAJ DO JESIENI - ZACZNIJ STUDIA JUŻ DZIŚ

Już teraz możesz podjąć STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku PEDAGOGIKA na jednej z poniższych specjalności

Pedagogika wieku dziecięcego Edukacja zdrowotna w zawodzie technika farmaceuty Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej Rekreacja i wypoczynek w edukacji zdrowotnej i turystycznej Dydaktyka szkolna i kształcenie ustawiczne Promocja zdrowia i wczesne wspomaganie rozwoju Opieka i terapia psychopedagogiczna 

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM WSEZINS?

Wystarczy do 10 marca 2012 roku skontaktować się z nami:
Firma Szkoleniowo-Konsultingowa NOWE PERSPEKTYWY
ul. Wolności 402
tel. (32) 777 22 02; 501 453 559
biuro@noweperspektywy.pl

JAK BĘDĘ STUDIOWAŁ?

Studia trwają 4 semestry - od kwietnia 2012 roku do marca 2014. Zrealizowane są w bardzo popularnej i wygodnej dla studentów formie STUDIÓW WSPOMAGANYCH KSZTAŁCENIEM NA ODLEGŁOŚĆ (SWKNO)

Są to studia niestacjonarne, które w znacznym stopniu realizowane są metodą e-learningową za pośrednictwem specjalnie do tego celu zaprojektowanych rozwiązań internetowych (edukacyjna platforma e-learningowa) 

ILE WYNOSZĄ OPŁATY?

Opłaty za studia są wyjątkowo proste:

wpisowe - 250 PLN  czesne miesięczne - 24 x 340 PLN 

( 360 w przypadku Pedagogiki wieku dziecięcego)

  To wszystko! Nie ma już więcej żadnych opłat czy ukrytych "drobnym druczkiem" dodatkowych kosztów!!!    www.wsez.pl