Nowe perspektywy

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE OD MARCA 2021

 

PROMOCJE

* wpisowe 0 zł a czesne każdej specjalności tańsze o 500 zł przy zapisie do 5 LUTEGO 2021 - ZYSKUJESZ 700 ZŁ!!!
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej (tańszej) specjalności obejmuje zniżkę w postaci 500 zł i nie obowiązuje wpisowe obu specjalności - ZYSKUJESZ 900 ZŁ!!!
* nasi absolwenci otrzymują zniżkę 600 zł i  nie płacą wpisowego - ZYSKUJĄ 800 ZŁ!!!

PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ

   Po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 200 zł   


      PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 3 800 zł

       EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

      EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - TERAPIA PEDAGOGICZNA- koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - koszt studiów 4 300 zł 
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł


       
INTEGRACJA SENSORYCZNA 
- koszt studiów 4 500 zł

       METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - koszt studiów 4 600 zł

       ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  on-line  - koszt studiów 2 800 zł

       AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 3 800 zł

   

Na chwilę obecną aby skorzystać z promocji wystarczy przesłać do nas na adres
biuro@noweperspektywy.pl kwestionariusz zgłoszeniowy.
My skontaktujemy się z Państwem celem omówienia przekazania pozostałej dokumentacji

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
  3. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
  4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych realizowane są w Zabrzu przy wsparciu e-learningu. Zajęcia prowadzone są warsztatowo formułą praktyczną. Jeżeli zbierze się grupa Słuchaczy, zajęcia również organizowane są w Państwa miastach. Dojazd na zajęcia studiów podyplomowych z okolic Katowic jest bardzo wygodny, sąsiadujemy z Drogową Trasą Średnicową, przystankiem autobusowym i tramwajowym.

 


‹ powrót