Nowe perspektywy
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe:

       WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - koszt studiów 3 600 zł

       ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  on-line  - koszt studiów 2 400 zł

       AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 5 100 zł

       PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 3 000 zł

       PEDAGOGIKA LECZNICZA - koszt studiów 4 500 zł

       OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
       INTELEKTUALNĄ
- koszt studiów 3 600 zł

       EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - koszt studiów 3 600 zł

       TERAPIA PEDAGOGICZNA - koszt studiów 3 600 zł

       METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
              W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
- koszt studiów 4 200 zł

       RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ - koszt studiów 3 600 zł

        SPEKTRUM AUTYZMU - DIAGNOZA, EDUKACJA I TERAPIA - koszt studiów 3 900 zł


PROMOCJE
* wpisowe 0 zł przy zapisie do 20 LUTEGO 2018 a każdy semestr tańszy o 50 zł
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej specjalności jest tańsze o 10 %
   a także wpisowe wynosi 0 zł
* nasi absolwenci otrzymują 10% rabatu oraz nie płacą wpisowego!!

   Po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 150 zł  
   (promocje nie łączą się)


Więcej informacji

690 538 727, 32 777 22 02

Studia podyplomowe


ulotki.jpg‹ powrót