Nowe perspektywy

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJI ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH

AKADEMIA TRENERA

i

COACHING PROFESJONALNY


AKADEMIA TRENERA.png

 

AKADEMIA TRENERA
Zostań dyplomowanym Trenerem Biznesu
Program studiów jest jednym z najbardziej kompleksowych programów przygotowujących do zawodu Trenera.
Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych szkół trenerskich mających bogate doświadczenie w zawodzie.
Czas pracy warsztatowej 85%, czas przekazywania wiedzy 15%

koszt studiów to 3 600 zł
do 15.01.2016 - wpisowe 0 zł!

 

COACHING PROFESJONALNY
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego coachingu w firmach, instytucjach i organizacjach; pracy z klientami indywidualnymi i zespołami pracowniczymi. Zapoznanie z metodologią umożliwiającą wykorzystanie potencjału człowieka oraz poznanie zasad i narzędzi stosowanych w różnych typach coachingu. Nacisk zostanie położony na doświadczanie/praktykowanie sesji coachingowych z wykorzystaniem poznanych narzędzi.
Studia trwają 2 semestry

koszt studiów to 4 500 zł
do 15.01.2016 - wpisowe 0 zł!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!
tel. 32 777 22 02, 501 453 559
biuro@noweperspektywy.pl

Dokumenty rekrutacyjne

  • wiosek zgłoszeniowy
  • dyplom/odpis dyplomu Uczelni Wyższej
  • 1 zdjęcie
  • kserokopia dowodu osobistego

 

Więcej informacji ---> STUDIA PODYPLOMOWE ŚLĄSK