Nowe perspektywy

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE OD MARCA 2019:

       WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - koszt studiów 3 600 zł

       ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  on-line  - koszt studiów 2 400 zł

       AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 5 100 zł

       PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 3 000 zł

       PEDAGOGIKA LECZNICZA koszt studiów 4 500 zł

       OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
       INTELEKTUALNĄ 
- koszt studiów 3 600 zł

       EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - koszt studiów 3 600 zł

       TERAPIA PEDAGOGICZNA - koszt studiów 3 600 zł

       METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
              W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
 - koszt studiów 4 200 zł

       RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ koszt studiów 3 600 zł

       SPEKTRUM AUTYZMU - DIAGNOZA, EDUKACJA, TERAPIA I REWALIDACJA - koszt studiów 3 600 zł 


NOWOŚĆ!
STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Adresatami 
studiów są absolwenci kursów kwalifikacyjnych z zakresu: 

 • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogiki,
 • Przygotowania pedagogicznego,
 • Zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Terapii pedagogicznej,
 • Zarządzania oświatą,

 

PROMOCJE
* wpisowe 0 zł przy zapisie do 05 LUTEGO 2019, a każdy semestr tańszy o 120 zł
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej specjalności jest tańsze o 10 %
   a także wpisowe wynosi 0 zł
* nasi absolwenci otrzymują 10% rabatu oraz nie płacą wpisowego!!

PROMOCJE NIE ODEJMUJĄ STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

   Po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 150 zł   
   (promocje nie łączą się)

    

 

Na chwilę obecną aby skorzystać z promocji wystarczy przesłać do nas na adres
biuro@noweperspektywy.pl kwestionariusz zgłoszeniowy. 
My skontaktujemy się z Państwem celem omówienia przekazania pozostałej dokumentacji:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. 1 zdjęcie – wymiar 45 mm x 35 mm
 4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 5. Umowa o studia podyplomowe
 6. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
Studia podyplomowe
tył (2019).png

‹ powrót