Nowe perspektywy

baner 2021 st mały.pngPROMOCJE

* Przy zapisie do 17.07.2021 zyskujesz 600 zł !!!  - czesne każdej 3-semestralnej specjalności
     tańsze o 400 zł, wpisowe 0 zł
* Nasi ABSOLWENCI zyskują 700 zł - zniżka na studia 3-semestralne 500 zł, wpisowe 0 zł

        - Płacisz w ratach - cena czesnego bez zmian!!!
        - Po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 200 zł
        - Promocje nie łączą się
       

  REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE OD PAŹDZIERNIKA 2021

      PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 4 000 zł

       EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

      EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - TERAPIA PEDAGOGICZNA- koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - koszt studiów 4 300 zł 
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł


      
INTEGRACJA SENSORYCZNA
- koszt studiów 4 700 zł

       METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - koszt studiów 4 600 zł

       ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  on-line  - koszt studiów 2 800 zł

       AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 3 800 zł

   

Na chwilę obecną aby skorzystać z promocji wystarczy przesłać do nas na adres
biuro@noweperspektywy.pl kwestionariusz zgłoszeniowy.
My skontaktujemy się z Państwem celem omówienia przekazania pozostałej dokumentacji:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
  3. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
  4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych

‹ powrót