Nowe perspektywy

  LOGO - 01.jpg                           logo-uns.png

ZAPRASZAMY NA STUDIA:

 

LICENCJACKIE

     Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
 • Pożarnictwo i ratownictwo
 • Bezpieczeństwo osób, mienia i imprez masowych
 • Bezpieczeństwo i archiwizacja informacji
 • Kryminologia
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Prawno-administracyjna ochrona porządku publicznego

     Pedagogika

     PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Edukacja zdrowotna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna

      EDUKACJA I WYCHOWANIE

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych

      Logistyka

 • Transport i spedycja
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Logistyka produkcji i zarządzanie jakością
 • E-logistyka i e-handel
 • Logistyka sektora MSP
 • Logistyka miejska i ekologistyka
 • Eurologistyka i logistyka międzynarodowa
 • Transport kolejowy


MAGISTERSKIE

     Pedagogika nauczycielska

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Edukacja do przedsiębiorczości
 • Doradztwo zawodowe i personalne  

     Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości

 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Trening rozwoju jednostki i grupy
 • Nowoczesna metodyka pracy socjalnej
 • Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Doradztwo zawodowe i personalne

 

PODYPLOMOWE

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika ogólna nadająca kwalifikacje pedagogiczne - on line
 • Zarządzanie w oświacie
 • Terapia pedagogiczna
 • Zarządzanie placówkami zdrowia i personelem medycznym
 • Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji i socjoterapii
 • Oligofrenopedagogika


W celu rekrutacji zapraszamy do naszego biura z dokumentami:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


‹ powrót