Nowe perspektywy

rEKRUTACJA NA STUDIA

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA STUDIA WSPOMAGANE KSZTAŁCENIEM NA ODLEGŁOŚĆ (E-LEARNINGIEM):

 

LICENCJACKIE Uczelni Nauk Społecznych
kierunki:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
     - Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
     - Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne

LOGISTYKA
     - TSL - transport, spedycja, logistyka
     - Handel

PEDAGOGIKA
     - Pedagogika nauczycielska
     - Edukacja i wychowanie

 

MAGISTERSKIE Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i nauk Społecznych
kierunki:

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA
     - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
     -
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
     -
Resocjalizacja z socjoterapią
     -
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju NOWOŚĆ
     - Doradztwo zawodowe i personalne NOWOŚĆ 

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
    
-
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych NOWOŚĆ
     -
Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
     -
Trening rozwoju jednostki i grupy
     -
Doradztwo zawodowe i personalne NOWOŚĆ

 

MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ 32 777 22 02, 690 538 727
NAPISZ: biuro@noweperspektywy.pl

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE