Nowe perspektywy

 

   

 

 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

PROGRAMY STUDIÓW II STOPNIA
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM
2015/2016

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
OD 3 DO 6 SEMESTRÓW


Zapraszamy na studia magisterskie:

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
                                                   - Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
                                                   - Resocjalizacja z socjoterapią
                                                   - Edukacja do przedsiębiorczości
                                                   - Doradztwo zawodowe i personalne

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI              - Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
                                                   - Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
                                                   - Trening rozwoju jednostki i grupy
                                                   - Nowoczesna metodyka pracy socjalnej
                                                   - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
                                                   - Doradztwo zawodowe i personalne


KORZYŚCI STUDIOWANIA NA NASZEJ UCZELNI:

- tylko 6 dni w semestrze bierzecie Państwo udział w zajęciach organizowanych w Łodzi (3 spotkania weekendowe) - zaoszczędzacie czas
- korzystacie z platformy e-learningowej, macie stały kontakt z wykładowcami
- studia charakteryzują się praktycznym profilem
- tempo nauki jest indywidualneWięcej informacji na temat specjalności -----> STUDIA MAGISTERSKIE

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ---> KWESTIONARIUSZ