Nowe perspektywy

Rozpoczynamy rekrutację na STUDIA PODYPLOMOWE

Pierwsze zajęcia już w październiku!

 Skorzystaj z naszych PROMOCJI

PROMOCJE
* zapisz się do 7 SIERPNIA 2016 - 0 zł wpisowego  (po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 150 zł)
    oraz czesne każdego semestru jest tańsze o 50 zł
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej specjalności jest tańsze o 10 %
   a także wpisowe wynosi 0 zł
* nasi absolwenci otrzymują 10% rabatu oraz nie płacą wpisowego!!

    (promocje nie łączą się)


STUDIA PODYPLOMOWE --->więcej informacji