Nowe perspektywy
Rekrutacja śródsemestralna
UNS_rekrut_02_2016_box.jpgna studia I i II stopnia
rozpoczynające się od
MARCA 2017

 

Jeśli czas ma dla Ciebie szczególne znaczenie!

     Jeśli nie stać Cie na czekanie kolejnych miesięcy!
                              Jeśli jesteś gotowy zacząć już teraz!

 

 

NIE MUSISZ CZEKAĆ DO JESIENI
ROZPOCZNIJ STUDIA OD MARCA 2017!


 

Rekrutacja śródsemestralna na studia I i II stopnia.

Do 28.02.2017 rekrutujemy na wybrane kierunki i specjalności na studiach I i II stopnia:

 

PEDAGOGIKA - studia licencjackie UNS

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening interpersonalny i mediacje

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia licencjackie  UNS

 • Bezpieczeństwo Osób i Mienia
 • Ochrona i Obrona Narodowa
 • Obrona Cywilna
 • Przeciwdziałanie Zagrożeniom Terrorystycznym
 • Zarządzanie Kryzysowe w Administracji


PEDAGOGIKA - studia magisterskie UNS

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu
 • Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

 

PROGRAM - PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA - studia magisterskie WSEZiNS
Rekrutujemy na specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Doradztwo zawodowe i personalne


PROGRAM - WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - studia magisterskie WSEZiNS
Rekrutujemy na specjalności:

 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Trening rozwoju jednostki i grupy
 • Doradztwo zawodowe i personalne

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu: 32 777 22 02, 690 538 727

Napisz do nas: biuro@noweperspektywy.pl


WSEZ_REKRUT032017baner.jpg