Nowe perspektywy

Kobiety są wrażliwe i emocjonalne, mają słabą orientację przestrzenną...
Mężczyźni bywają agresywni, nie okazują emocji i doskonale radzą sobie z czytaniem map...

Czy te stereotypy są powiązane wyłącznie ze społecznym wychowaniem?

Nie - determinuje je PŁEĆ MÓZGU

Zapraszam Cię na Spotkanie Kobiet,
Temat spotkania: "Płeć mózgu"

Ilona Duda 

Cena bez zmian - 50 zł
Potwierdź proszę swoje uczestnictwo telefonicznie lub e-mailem