Nowe perspektywy

Zapraszam Cię na spotkanie Kobiet, które odbędzie się  w siedzibie naszej firmy dnia 2 grudnia 2011 roku o godzinie 18.00

Temat spotkania:

"Jak szybko rozpoznać z kim ma się do czynienia"

Poznasz typologię zachowań w podziale na:

- typ Dominujcy
- typ Zdystansowany
- typ Społeczny

Dowiesz się jak człowiek o przewadze określonego typu ubiera się, jakie kolory preferuje, jakie gadżety kocha, czym jeździ, jak wygląda jego biuro czy dom. Poznasz jego komunikację niewerbalną i werbalną. Dzięki temu szybciej znajdziesz "drogę" do drugiego człowieka. Będziesz też miała okazję do autodiagnozy.

"Poznanie i zrozumienie innych staje się łatwiejsze gdy nie szczędzisz czasu na poznanie siebie"

 Ilona Duda

Cena bez zmian - 50 zł

Potwierdz proszę swoje uczestnictwo telefonicznie lub e-mailem