Nowe perspektywy

Logo_nagroda_PNWM_2017-2019-2.jpg

W ramach czwartej edycji Kampanii Społecznej Edukacyjno – Informacyjnej „Niebieskie Zabrze” Szkoła Podstawowa Nr 41 Specjalna organizuje spotkanie młodzieży niepełnosprawnej pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Organizacją „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „nie mówię, ale się porozumiewam” i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na osoby niepełnosprawne niekomunikujące się werbalnie.

W dniach 23 – 29 kwietnia 2018 roku będziemy gościć młodzież i nauczycieli ze szkoły Pestalozzi-Schule w Essen – miasta partnerskiego Zabrza.

W ramach wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej chcemy:

  • stworzyć naszym uczniom niekomunikującym się fonicznie warunki do nabywania nowych umiejętności i doświadczeń w relacjach społecznych z rówieśnikami z zagranicy. Większość naszych uczniów pochodzi z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udział uczniów w projekcie stanowi jedyną szansę na kontakt z uczniami z Niemiec;
  • aby uczniowie naszej szkoły wzięli udział wspólnie z młodzieżą niemiecką w aktywnościach, które pozwolą im na doświadczenie nowych przeżyć, emocji, tworzenia, poznania się, rywalizacji sportowej, ekspresji artystycznej, nowych doświadczeń w kontaktach ze zwierzętami;
  • aby spotkanie było bodźcem do zwiększenia świadomości lokalnej społeczności, że osoby
    z problemami w komunikacji, niekomunikujące się fonicznie są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
  • aby wymiana i spotkania towarzyszące były okazją do przełamywania barier i stereotypów
    w kontaktach z osobami niekomunikującymi się fonicznie. Chcemy informować odbiorców, że porozumienie pomiędzy nadawcą komunikatu a jego odbiorcą powinno być procesem efektywnym, czyli prowadzącym do jak najlepszego zrozumienia; - zaangażować we wspólne działania projektowe młodzież pełnosprawną ze szkół i placówek współpracujących z nami w ramach kampanii „Niebieskie Zabrze” w celu budowania pro
  • inkluzyjnych postaw; - umożliwić wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami, rodzicami i opiekunami dotyczącą metod i form pracy z osobami niekomunikującymi się fonicznie.

Warto zaznaczyć, że młodzież niepełnosprawna będzie wspierana przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zabrzu, która od wielu lat współpracuje z naszą placówką w ramach programu „Razem lepiej”.


Plan spotkania:

Poniedziałek 23.04.2018 – przyjazd gości z Essen

Wtorek 24.04.2018 – spotkanie młodzieży pod hasłem „ dzień aktywności ruchowej”

Środa 25.04.2018 - spotkanie młodzieży pod hasłem „Muzyka językiem uniwersalnym”

Czwartek 26.04.2018 - spotkanie młodzieży pod hasłem „Porozumienie przez działanie”

Piątek 27.04.2018 - spotkanie młodzieży pod hasłem „Teatr nas rozwija”

Sobota 28.04.2018 - spotkanie młodzieży pod hasłem „Razem w świecie przyrody – dzień natury”

 

Szkoła Podstawowa nr 41  Specjalna w Zabrzu


‹ powrót