Nowe perspektywy

Dnia 30.08.2011r. o godz. 18:00 w siedzibie firmy Nowe Perspektywy w Zabrzu przy ulicy Wolności 402 odbędzie się spotkanie z Technikami Farmaceutycznymi i i absolwentami szkół policealnych informujące o możliwości podjęcia studiów wyższych.

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna i Ośrodek Promocji i Edukacji organizują spotkanie z Technikami Farmaceutycznymi i absolwentami szkół policealnych, którego celem jest:

przedstawienie oferty studiów licencjackich przedstawienie oferty studiów magisterskich omówienie zasad Studiów Wspomaganych Kształceniem Na Odległość terminów zjazdów, form zaliczeń i egzaminów

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na nasze spotkanie!   Obsługa administracyjna odbywa się w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zabrzu, ul. Wolności 402.