Nowe perspektywy

Zacznij studia od marca 2018!

Rekrutacja śródsemestralna
na studia I i II stopnia
rozpoczynające się od
MARCA 2018

Jeśli czas ma dla Ciebie szczególne znaczenie!
Jeśli nie stać Cie na czekanie kolejnych miesięcy!
Jeśli jesteś gotowy zacząć już teraz!

NIE MUSISZ CZEKAĆ DO JESIENI
ROZPOCZNIJ STUDIA OD MARCA 2018!


 rekrut02_2018_baner.jpg

Rekrutacja śródsemestralna na studia I i II stopnia Uczelni Nauk Społecznych

Do 28.02.2018 rekrutujemy na wybrane kierunki i specjalności na studiach I i II stopnia:

 PEDAGOGIKA - studia licencjackie

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening interpersonalny i mediacje

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia licencjackie  

 • Bezpieczeństwo Osób i Mienia
 • Ochrona i Obrona Narodowa
 • Obrona Cywilna
 • Przeciwdziałanie Zagrożeniom Terrorystycznym
 • Zarządzanie Kryzysowe w Administracji

PEDAGOGIKA - studia magisterskie

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu
 • Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

MASZ PYTANIE?
Skontaktuj się z nami

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Nowe Perspektywy
Partner Uczelnii Nauk Społecznych

tel: 32 777 22 02, 690 538 727

mail: biuro@noweperspektywy.pl


‹ powrót