Nowe perspektywy

rekrutacja 2015.png


Trwa rekrutacja na studia podyplomowe:

AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 5 100 zł

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 3 000 zł

PEDAGOGIKA LECZNICZA - koszt studiów 4 500 zł

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - koszt studiów 3 600 zł

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - koszt studiów 3 600 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA - koszt studiów 3 600 zł

 


PROMOCJE
* zapisz się do 17 lutego 2017 - 0 zł wpisowego  (po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 150 zł)
    oraz czesne każdego semestru jest tańsze o 50 zł
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej specjalności jest tańsze o 10 %
   a także wpisowe wynosi 0 zł
* nasi absolwenci otrzymują 10% rabatu oraz nie płacą wpisowego!!

(promocje nie łączą się)

 

Na chwilę obecną aby skorzystać z promocji wystarczy przesłać do nas na adres
biuro@noweperspektywy.pl kwestionariusz zgłoszeniowy.
My skontaktujemy się z Państwem celem omówienia przekazania pozostałej dokumentacji:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kserokopia dyplomu uczelni wyższej (dyplom/odpis do wglądu)
  3. 1 zdjęcie – wymiar 37 mm x 52 mm
  4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)

 

WIĘCEJ INFORMACJI

TE. 32 777 22 02, 690 538 727

MAIL: biuro@noweperspektywy.pl