Nowe perspektywy

Studentki dnia 9.05.2015 roku uczestnicząc w zajęciach wcieliły się w rolę uczniów i przećwiczyły cały scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

 

Zapraszamy do GALERII studia podyplomowe Katowice i okolice