Nowe perspektywy

4.png

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich),
którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny.

Studia stanowią uzupełnienie zakresu tematycznego, realizowanego podczas zajęć w ramach dwusemestralnych kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu:
32 777 22 02, 690 538 727

mail: biuro@noweperspektywy.pl

 

Zapraszamy do kontaktu


‹ powrót