Nowe perspektywy

Od września 2009 roku prowadzone są szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych. Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia ułatwiające pracę z uczniem oraz współpracę z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły i jest na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb.

Ze względu na formę warsztatową zajęć i możliwość wpływu na tematykę spotkań, a także przyjemną atmosferę ciągle wzrasta liczba uczestników.

Tematyka:

Planowanie scenariuszy godzin wychowawczych Autoprezentacja - przygotowanie ucznia do wypowiedzi ustnych i doboru wizualizacji  Planowanie kariery zawodowej uczniów - twój uczeń studentem Asertywność jako skuteczne narzędzie w pracy z uczniami i rodzicami uczniów Skuteczność porozumiewania się z uczniem jako podstawowy warunek sukcesu w pracy nauczyciela Jak rozmawiać z rodzicami? Trudne rozmowy "Twarzą w twarz" - symulacje zebrań z rodzicami, warsztaty (nauczyciele w roli rodziców) "Pomóż im przestać się bać" - Przemoc domowa "Nie walczę ze stresem"