Nowe perspektywy

Aktualności

Od września 2009 roku prowadzone są szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych. Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia ułatwiające pracę z uczniem oraz współpracę z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły i jest na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb.

Ze względu na formę warsztatową zajęć i możliwość wpływu na tematykę spotkań, a także przyjemną atmosferę ciągle wzrasta liczba uczestników.

Tematyka:

  • Planowanie scenariuszy godzin wychowawczych
  • Autoprezentacja - przygotowanie ucznia do wypowiedzi ustnych i doboru wizualizacji
  •  Planowanie kariery zawodowej uczniów - twój uczeń studentem
  • Asertywność jako skuteczne narzędzie w pracy z uczniami i rodzicami uczniów
  • Skuteczność porozumiewania się z uczniem jako podstawowy warunek sukcesu w pracy nauczyciela
  • Jak rozmawiać z rodzicami? Trudne rozmowy
  • "Twarzą w twarz" - symulacje zebrań z rodzicami, warsztaty (nauczyciele w roli rodziców)
  • "Pomóż im przestać się bać" - Przemoc domowa
  • "Nie walczę ze stresem"