Nowe perspektywy

Dnia  17.02.14 r. Pani Dyrektor Ilona Duda prowadzi szkolenie: "Język perswazji w sprzedaży" w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.

Perswazja to umiejętność skłaniania ludzi do przyjęcia twoich przekonań i wartości poprzez oddziaływanie na myśli i zachowania przy użyciu specyficznych strategii. 

Język perswazji jest językiem wywierania wpływu. Jeżeli prezentujesz swoje poglądy, oceny, dane techniczne - chcesz być zrozumiany, zaakceptowany, chcesz przekonać rozmówcę. Jeżeli podczas wypowiedzi masz na uwadze dobro swoje i dobro rozmówcy wtedy etycznie wykorzystujesz język perswazji bez manipulacji.

Podstawą tak rozumianego procesu perswazji jest filozofia „każdy wygrywa”, która przysparza zwolenników, a nie przeciwników. Ta filozofia będzie przyświecać szkoleniu na którym poznacie Państwo prawa perswazji (prawo rewanżu, kontrastu, sympatii, potwierdzenia oczekiwań, pozytywnych skojarzeń, konsekwencji, limitu, konformizmu, władzy). Przygotuje was do rozmowy poprzez wykorzystanie elementów analizy transakcyjne. Da odpowiedź dlaczego zachowuję się właśnie tak? Z jakiego stanu JA wypływa zachowanie innych. Poznacie potęgę pytań, magię słowa, techniki dodające wiarygodności, hipnotyczne wzory językowe.

Powszechne twierdzenie mówiące o tym, że umiejętność skutecznego przekonywania innych jest darem, z którym trzeba się urodzić, jest nieprawdziwe. Skuteczna komunikacja i perswazja jest nauką i sztuką, którą może opanować każdy. 

Szkolenie realizowane przez Śląskie Centrum Szkoleniowe GARR S. A. 
i zostało przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i pracownicy firm, którzy w relacjach zawodowych i kontaktach biznesowych prezentują swoje poglądy oceny lub oferty handlowe. 
W szkoleniu mogą wziąć udział przedsiębiorcy z firm z województwa śląskiego. 
Koszt szkolenia stanowi pomoc de minimis.

Efekty szkolenia:
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności:

poprzez wykorzystanie metod pracy jakimi są: studium przypadku, symulacje zdarzeń, dyskusja grupowa, praca indywidualna, praca w zespołach, mini wykłady: Praktyczne przećwiczenie technik sprzedaży i wywierania wpływu Zasymulowanie rozmów z klientami Poddanie uczestników ocenie w trakcie symulowanych rozmów handlowych Poznanie przez uczestników swoich mocnych i słabych w aspekcie prowadzenia rozmów z klientami