Nowe perspektywy

W dniu 14 maja 2014 r. przedsiębiorcy z Lublińca i okolic po raz kolejny mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego z Katowic. Tym razem tematem był “Język perswazji w sprzedaży”

Uczestnicy szkolenia zastanawiali się, w jaki sposób swoim zachowaniem wpływają na klienta i jego zachowanie. Co powoduje, że część klientów ich wypowiedzi przekonują do podjęcia zakupu, a na innych klientów nie oddziałują.

“Słowa są wielkim narzędziem wpływania na innych: mogą być bronią, działać jak narkotyk lub przynieść bogactwo" – mówi trenerka Ilona Duda

"Słowa oprócz tego, że niosą informację, uruchamiają strony emocjonalne, wywołują pewne obrazy, dźwięki i głosy w umyśle drugiego człowieka. To potężne narzędzie, dlatego zachęcam do brania odpowiedzialności za swoje słowa i apeluję o dobre intencje przy swobodnym i celowym korzystaniu z tego narzędzia w kontakcie z klientem i innymi osobami”.

Cykl szkoleń dla przedsiębiorców jest dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego