Nowe perspektywy


Szkolenie zdalne z wykorzystaniem platformy ZOOM

Trening Umiejętności Społecznych

z elementami Terapii Behawioralnej oraz Coachingu

dzieci tus.png

Trening Umiejętności  Społecznych  wzbogacony o elementy  podstaw terapii Behawioralnej  oraz Coachingu pozwoli w pełni  podejść  do terapii i  zagadnień mających na celu usprawnianie sfery społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z dysfunkcjami społecznymi, z zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa.

Dla kogo?
Kurs  przeznaczony jest  dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych, dzięki któremu wzbogaca wiadomości i umiejętności praktyczne w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych.

Zakres programowy kursu:

 • Geneza, zasady, cele i założenia oraz korzyści TUS
 • Podstawy Terapii Behawioralnej
 • Coaching w pigułce – idea, metoda, proces
 • Formy pracy, ćwiczenia, gry, zabawy, rekwizyty i pomoce w wykorzystywaniu narzędzi do pracy z uczestnikami
 • Modele  zachowań - modelowanie
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Odgrywanie ról, generalizacja i feedback
 • Planowanie prowadzenia TUS
 • Systemy i narzędzia motywacyjne
 • Diagnozowanie potrzeb grupy - obserwacja
 • Dostosowanie planu pracy do indywidualnych potrzeb grupy
 • Dobór kluczowych umiejętności  dla grupy
 • Opracowanie przykładowych scenariuszy TUS – ćwiczenia praktyczne

 

Kurs trwa: 16 godzin

Koszt:  450 zł

Miejsce: Platforma ZOOM

Termin: 20.06.2020 - 21.06.2020 godzina 9.00


Uczestnik otrzymuje:

 • Praktyczny warsztat i wiedzę na temat prowadzenia zajęć TUS
 • Zaświadczenie o zakończeniu kursu w/g wzoru MEN oraz certyfikat
 • Materiały - skrypt szkoleniowy i zeszyt ćwiczeń

 

Zapisz się:

Tel: 690 538 727; (32) 777 22 02

e-mail: biuro@noweperspektywy.pl

lub osobiście w siedzibie naszej firmy:  Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Nowe Perspektywy, Zabrze 41-800; ul. Wolności 345


‹ powrót