Nowe perspektywy

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

 SZKOLENIE – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z ZASTOSOWANIEM STYLU COACHINGOWEGO

 

Program szkolenia:

 1.  Dlaczego trudno jest być menedżerem?82602322.JPG
 2. Menedżer idealny
  – lista kontrolna działań menedżera
 3. Jaki jest Twój styl zarządzania?
 4. Na czym polega zarządzanie wykorzystujące stylu  coachingowy?
 5. Motywowanie – motywująca siła małych wygranych
  - reguła postępu
  - co się dzieje gdy pracownik ma zły dzień?
  - „popychacze” i hamulce oraz „witaminy” i toksyny jako narzędzia motywacji
  -  pętla postępów – narzędzie ułatwiające ludziom pracę
 6. Działania menedżerów niszczące wartość pracy współpracowników
 7. Jak przekonania wpływają na nasze zachowanie?
 8. W jaki sposób wydawanie poleceń wywołuje opór
 9. Wykorzystanie stylu coachingowego do przekazywanie informacji, delegowanie uprawnień i zadań
 10. Umiejętność słuchania – ważne narzędzie idealnego menedżera
 11. Zadawanie pytań i udzielanie informacji zwrotnej
  - pułapki związane z zadawaniem pytań
  - rada pod postacią pytania
  - różnica między informacją zwrotną a krytyką
 12. Wzajemne sesje coachingowe przygotowujące do prowadzenia konstruktywnych rozmów z pracownikami

 Metody szkoleniowe:

 • Ćwiczenia, studia przypadku, dyskusje, mini wykłady
 • Testy, kwestionariusze – dające indywidualną diagnozę uczestników oraz informację o obszarach do rozwoju osobistego
 • Interesująco opisane role przygotowujące do scenek
 • Moderowana wymiana poglądów i doświadczeń menedżerów  wzbogacająca ich wiedzę
 • Prezentacja: wyników badań, najnowszych koncepcji w zakresie motywowania pracowników, modeli działań
 • Feedback trenerski i feedback partnerski

 

 Termin szkolenia:  30.01.2015 godz.16.30 -20.00

                                 01.02.2015  godz. 9.00 – 15.00

 
Uczestnik otrzymuje:
   - Materiały szkoleniowe
   - Zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach MEN
   - Certyfikat firmy
   - Przerwy kawowe


Zapraszamy do kontaktu:
   tel. 32 777 22 02; 501 453 559
   mail: biuro@noweperspektywy.pl

szkolenia biznesowe
szkolenia dla firm 


‹ powrót