Nowe perspektywy

Ilona Duda

Ilona Duda

Z wykształcenia trener biznesu i rozwoju osobistego (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji), posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, pedagog, ekonomistka, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (PCD), praktyk NLP.

Wykorzystuje wiele metod służących rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Pomaga w umacnianiu postaw proaktywnych, rozwojowych i  kreatywnych u swoich klientów.

Z powodzeniem prowadzi sesje coachingu biznesowego i life coachingu.

Pomaga klientom w procesach sukcesji i restrukturyzacji firm, menedżerom w osiąganiu lepszych wyników w zarządzaniu, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji, delegowania zadań i uprawnień, motywowania, zwiększania umiejętności radzenia sobie ze stresem, konstruktywnej komunikacji zgodnie z zasadami Rosenberga. W procesach coachingowych z młodą kadrą pracuje nad umiejętnościami kierowniczymi, odkrywaniu talentów, wyznaczaniu celów, automotywacji, zwiększaniu wyników produkcyjnych i sprzedażowych oraz opracowywaniu nowych koncepcji rozwojowych firm. Pracuje metodami coachingowymi z całymi zespołami.

Z sukcesem prowadzi szkolenia, doradztwo i coaching dla branży energetycznej, paliwowej, bankowej, medycznej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej, dla firmach produkcyjnych i  handlowych.

Uwrażliwiając na pytania:

„Chcesz wiedzieć kim byłeś?

Popatrz kim  jesteś.

Chcesz wiedzieć kim  będziesz?

Popatrz co robisz”


Autorka bloga Drzewo możliwościCzym jest coaching?

W odpowiedzi zacytuję dr Angus McLeod

„Coaching jest zapierającym dech w piersiach doświadczeniem dla wszystkich zaangażowanych weń stron!”

Wieloletnie doświadczenie pozwala mi powiedzieć, że Coaching jest jedną z najskuteczniejszych technik, która prowadzi do życia w harmonii,  rozwoju człowieka w sferze osobistej i zawodowej, do poczucia spełnienia.
W coachingu zwracam uwagę na zasoby naturalne każdego człowieka, jego ważność we wszechświecie, jego wyjątkowość. Każdy człowiek jest dopełnieniem całości i bez niego świat, ten mikro i makro, byłby uboższy. To przekonanie wzbogaca mnie jako coacha i daje przekonanie, że wystarczy „tylko” sięgnąć do zasobów klienta, jego motywacji i pomóc mu je odkryć.
Klient jest KREATOREM swojego pięknego i pełnego życia.
W przypadku menedżerów proces coachingowy porównuję do zdobywania szczytu przez alpinistów. Cel główny w coachingu jako pełnia życia znajduje się na wierzchołku góry. Aby zdobyć szczyt należy tak jak to robią alpiniści zakładać kolejne bazy, nabierać sił przed kolejnym podejściem i cieszyć się z etapu, który jest za nami. Każda baza w coachingu to sprawa na kolejną sesję coachingową. Zdobycie kolejnej bazy – to sukces klienta w drodze na szczyt. Należy go świętować, cieszyć się nim. Droga znajdowania odpowiedzi na kolejne pytania przybliża klienta do celu. Mając na uwadze „poczucie pełni życia i satysfakcji” klienta w obszarze osobistym i zawodowym jako coach towarzyszę w tej podróży ku przyszłości.

Wczorajszy uczeń a dzisiejszy pracownik, specjalista, menedżer, prezes
WIE, UMIE, POTRAFI
To jego zasoby. Gdy będzie z nich korzystał zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami może zdobywać kolejne szczyty. Tak właśnie coaching pomaga przekuwać plany w rzeczywistość.

„PRZESZŁOŚCI NIE ZMIENISZ
PRZYSZŁOŚCI NADAJ NOWE PERSPEKTYWY Z COACHINGIEM”

Ilona DudaSzkolenie