Nowe perspektywy

Od 2010 roku prowadzimy
cykl szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli.

Tematami spotkań były m. in.:

"Zasady komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela"

"Trening asertywności"

"Komunikacja interpersonalna - zrozumieć człowieka z wyglądu"

"Na spotkanie emocjom - jak radzić sobie ze stresem"


Galeria


‹ powrót