Nowe perspektywy

 

Absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i studiów podyplomowych, które prowadzimy na Śląsku w ramach partnerstwa z Wyższą Uczelnią