Nowe perspektywy

Dnia 01.12.2013  i 15.12.2013 odbyły się obrony naszych Studentów Studiów podyplomowych - Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Grupy: Oligofrenopedagogiki, Pedagogiki ogólnej nadającej kwalifikacje pedagogiczne, Terapii pedagogicznej oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Studia podyplomowe Katowice i okolice - nasi Studenci to osoby zamieszkałe cały Śląsk, dzięki formule e-learningowej mogą dojeżdżać do nas nawet z dalszych okolic.