Nowe perspektywy

Dnia 22.11.2014 odbyły się obrony naszych Studentów Studiów podyplomowych - Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Grupy: Oligofrenopedagogiki, Pedagogiki ogólnej nadającej kwalifikacje pedagogiczne, Socjoterapii, Pedagogiki leczniczej oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Galeria

studia podyplomowe Śląsk