Nowe perspektywy

Dziękujemy
Pani Dyrektor mgr Teresie Paradowskiej
oraz Radzie Pedagogicznej ZSS nr 41 w Zabrzu za zaproszenie
na Panel Dyskusyjny
 organizowany w ramach
Obchodów Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją
 Osób Niepełnosprawnych
  "DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE A POTRZEBY RODZINY" który odbył się dnia 26 kwietnia 2012 roku o godzinie 9.30 w Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu przy ul. Konopnickiej 3         PROGRAM:   9.00   -   Rejestracja uczestników 9.30   -   Otwarcie Panelu               Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu mgr Teresa Paradowska 9.45   -   Występ artystyczny Zespołu Teatralnego ZSS 41 10.00 -   MGR JOANNA SPISAK Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zabrzu "Rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne" 10.30 -  JAN ZIELIŃSKI Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach "Aspekty prawne dotyczące rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym" 10.45 -   RENATA KRAJEWSKA Prezes Stowarzyszenia KONTAKT "Potrzeby rodziny dziecka niepełnosprawnego na przykładzie działań Stowarzyszenia KONTAKT" 11.00 -   JÓZEF KWIOTEK Olimpiady Specjalne Polska Śląsk - Program Rodzinny "Rola rodzica dziecka niepełnosprawnego poprzez Program Rodzinny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie" 11.20 -   HELENA BRECZKO  Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Zabrzu "Praktyczny poradnik savoir-vivru dla osób niepełnosprawnych"  11.40 -   Dyskusja 11.50 -   Przerwa   WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH   12.00 - 13.30 - MGR NINA ZAWIDNIAK, MGR JOANNA WACHEL Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie "Model pracy z rodziną" 12.00 - 13.30 - MGR JOANNA WOLAK-CIEPLUCHA psycholog "Jakim jestem rodzicem" warsztat dotyczący postaw rodzicielskich    Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu  www.zss.edu.pl    

Galeria


‹ powrót