Nowe perspektywy

Dnia 17 kwietnia 2013 r. Pani mgr Anna Wandzel-Lipinanauczycielka Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego zorganizowana spotkanie, na którym Pani Dyrektor Ilona Duda poprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów Technikum nr 6.

Tematem spotkania była "Autoprezentacja maturzysty" i "Psychologia ubioru".


Galeria


‹ powrót