Nowe perspektywy

Nasi Studenci studiów podyplomowych w ramach zajęć uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy. Zapoznawali się z przebiegiem udzielania pomocy osobie nieprzytomnej, uczyli się prawidłowo wykonywać reanimację oraz przećwiczyli trudne sytuacje zagrażające życiu m. in. dzieci, ich przyszłym podopiecznym.

     

Galeria
studia podyplomowe Katowice