Nowe perspektywy

Dnia 02.03.2013 r. w ramach studiów podyplomowych 
Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych 
specjalność: Pedagogika lecznicza
przeprowadziliśmy zajęcia: "Trening umiejętności wychowawczych i edukacyjnych" na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu.


Galeria


‹ powrót