Nowe perspektywy

Firma   Szkoleniowo-Konsultingowa  „Nowe Perspektywy” z Zabrza

zrealizowała projekt „PEŁNIA KOMPETENCJI” dla uczniów i uczennic  klas III Technikum nr 8 w Zabrzu

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt dał uczniom/uczennicom możliwość  odbycia stażu w wymiarze 161 godzin u pracodawców na terenie Zabrza i okolic  w okresie  maj-październik 2014.

Celem staży było podniesienie kompetencji 22 uczniów/uczennic w zakresie prac administracyjno-biurowych, rachunkowości i finansów. Dla wszystkich, którzy ukończyli  staż zostało wypłacone stypendium w wysokości  do 1600 zł brutto.

Dziękujemy Dyrekcji Technikum nr 8 w Zabrzu za udział w projekcie.
Pragniemy również podziękować Uczestnikom/Uczestniczkom projektu za zaangażowanie oraz za wykonaną pracę w okresie swoich staży w poszczególnych firmach.

 

Biuro Projektu: 
„Nowe Perspektywy”, Zabrze ul. Wolności 402
tel. (32) 777 22 02; 501 453 559
e-mail: biuro@noweperspektywy.pl
www. noweperspektywy.pl

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 logotypy.jpg