Nowe perspektywy

SZANOWNI STUDENCI

W trosce o zapewnienie naszym studentom możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i rekomendacjami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Władze Uczelni Nauk Społecznych zdecydowały, że organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie odbywać się w modelu mieszanym.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w większości w formie on-line (za pośrednictwem usługi Teams/ZOOM oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej UNS), zaś wybrane przedmioty będą realizowane w formie hybrydowej (kształcenie stacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) lub stacjonarnej. Informację, które zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej otrzymacie Państwo od prowadzących oraz znajdziecie na Wirtualnej Uczelni.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora UNS w tej sprawie:

ZARZĄDZENIE REKTORA UNS Z DNIA 21.09.2020 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM RA 2020/2021 W ZWIĄZKU Z COVID-19

 

Studia licencjackie

Dajemy czas na mądrą decyzję

WYBÓR KIERUNKU I SPECJALNOŚCI POD KONIEC PIERWSZEGO ROKU STUDIOWANIA


Studia magisterskie

HIT EDUKACYJNY - 3 SEMESTRALNE STUDIA MAGISTERSKIE !!!Studia podyplomowe

Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla:

  • nauczycieli
  • osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela
  • pracowników służby zdrowia i zaopatrzenia społecznego

Studia podyplomowe prowadzimy w Zabrzu oraz na terenie całego Śląska