Nowe perspektywy

Studia licencjackie

logo uns.png


Kierunek: Pedagogika

Jeżeli chcesz lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika. Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.

 

Podstawy prawne

  • Uchwała Nr 835/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 14.11.2019 w sprawie oceny programowej studiów na kierunku Pedagogika prowadzonych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

SPECJALNOŚCI:

Trening interpersonalny i mediacjetrening interpersonalny

W toku specjalności TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE studenci zdobędą wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących decyzje.


 

Doradztwo edukacyjno-zawodowedoradztwo zawodowe

Studia na kierunku pedagogika, specjalność DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE mają charakter kwalifikacyjny - umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.


 

Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaEdukacja zdrowotna

Absolwent w toku studiów nabywa kompleksowe kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki społecznej szczególnie w placówkach systemu oświaty, ale także wobec dzieci młodzieży i dorosłych poza system oświaty.


 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąpedagogika_opiekunczo-wychowawcza.jpg

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu przyszłego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne działalności opiekuńczej i wychowawczej, jej podstaw prawnych i organizacyjnych, ale przede wszystkim wyposażeniu studentów w umiejętności i kompetencje warunkujące kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zadań zawodowych.


 

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuterapia_pedagogiczna_2.jpg

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a także zajęć w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.


 

Resocjalizacja i socjoterapiaresocjalizacja_z_socjoterapia_2.jpg

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA mają charakter kwalifikacyjny  i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zajęć w obszarze działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych)


 

Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychopieka i wsparcie

Jest to specjalność umożliwiająca zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.


 

Uczelnia Nauk Społecznych