Nowe perspektywy

Studia licencjackie

Trening interpersonalny i mediacje

 

logo uns.png


Opis specjalności

Jest to specjalność w sposób szczególny przygotowująca do prowadzenia działań edukacyjnych, wspomagających rozwój jednostek i grup, w formach zajęć o charakterze treningowym i przygotowująca do kierowania małymi grupami o celach edukacyjnych.  W toku specjalności TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE studenci zdobędą wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących decyzje. Studenci poznają również techniki mediacyjne, pozwalające na łatwiejsze porozumiewanie się w życiu codziennym, prywatnym, jak i zawodowym, metody diagnozy konfliktu, otwartej komunikacji prowadzącej do rozwiązywania konfliktów i problemów.
Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezbędne do kierowania zespołem, prowadzenia zajęć w grupach o charakterze kontraktowym. Nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny uczestnikami zajęć w typowych sytuacjach profesjonalnych.
Nabywa także kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. Ponadto przygotowany jest do rozpoznawania typowych problemów indywidualnych i społecznych swoich uczniów i wychowanków oraz skutecznego podejmowania podstawowej interwencji.
Studenci poznają mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów, techniki procedury mediacyjnej, taktyki mające na celu minimalizację ryzyka, a także sposoby prowadzenia sesji mediacyjnych.
Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.


Zakres tematyczny:programu studiów obejmuje m.in.:

  • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
  • Psychologiczne podstawy komunikacji
  • Proces grupowy i postawy jednostki w grupie
  • Społeczne mechanizmy wywierania wspływu
  • Metodyka treningu interpersonalnego i mediacji
  • Projektowanie zajęć treningowych
  • Negocjacje - teorie, strategii, taktyki i etapy
  • Podstawowe kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora
  • Praca mediatorów - techniki, zasady, reguły współpracy
  • Mediacje - symulacje - studium przypadku

Kwalifikacje i kariera
Absolwent tej specjalności jest w szczególności przygotowany do pracy jako edukator i trener prowadzący zajęcia rozwojowe w małych grupach.  W toku studiów nabywa kompetencje do pracy w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach społecznych i fundacjach o celach edukacyjnych. Absolwenci posiadają również umiejętności analizy i diagnozy konfliktu oraz kompetencje prowadzenia postępowania mediacyjnego. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE