Nowe perspektywy

Studia

 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychWyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
 • UNS_logo_2017_v1.pngUczelnia Nauk Społecznych

 

rekrut_02_2018_box.jpg

Studia licencjackie

Przedstawiamy Państwu unikatowy program studiów licencjackich, który powstał dzięki nawiązaniu współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych (UNS)

logo UNS.jpg

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE !
bo studia są dla Ciebie, a nie Ty dla nich ...


Proponujemy Państwu studia, których programy zostały opracowane w oparciu o najbardziej aktualne wymagania dotyczące poszczególnych grup zawodowych. Dzięki czemu są one unikalne w skali kraju oraz z dumą możemy powiedzieć, że kształcimy praktyków bardzo dobrze przygotowanych do współczesnego rynku pracy.

Dążymy aby Wasz czas studiowania był jak najefektywniej wykorzystany. Dlatego proponujemy wyjątkową i niepowtarzalną na polskim rynku formułę edukacyjną, której celem jest aby student spędzał na zajęciach tylko tyle czasu ile jest to rzeczywiście potrzebne - zdobywał  na nich konkretną wiedzę i potrzebne umiejętności, a nie "wysiadywał" godziny wykładowe. Jesteśmy pewni, że lepiej ten czas wykorzystać na zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, m.in. z wykorzystaniem oferowanych przez nas materiałów e-learningowych oraz certyfikowanych szkoleń.

Tak dużą efektywność naszych studiów zawdzięczamy zastosowaniu najnowszych trendów w nauczaniu i wspomaganie procesu studiowania kształceniem e-learningowym.

E-learning jest przejawem współczesnego podejścia do nauczania. Daje możliwość zdobywania wiedzy przy jednoczesnym zachowaniu aktywności zawodowej, obniża koszty studiowania przez wyeliminowanie wydatków na ciągłe dojazdy i noclegi oraz umożliwia realizację tzw. "elastycznej formy studiowania" - czyli samodzielnego decydowania przez studenta kiedy, gdzie i ile czasu dziennie chce przeznaczyć na swoją edukację.
To dzięki tej technice nauczania z łatwością można pogodzić studia z pracą, rodziną czy hobby, a swoją "uczelnię" zabrać ze sobą "w delegację" lub "do znajomych" i wtedy nadrobić to czego nie zdążyło się wcześniej.
Dzięki Platformie E-learnigowej UNS w niepamięć odchodzi również konieczność pośpiesznego robienia notatek czy przepisywania wykładów - bogate, multimedialne materiały dydaktyczne są stale do dyspozycji studenta - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - to nowoczesność i wolność w dostępie do wiedzy, której nie zapewniały dotychczasowe studia.

 Kierunki:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogika I stopień

 

Płatność:

Ty decydujesz ile i jak chcesz płacić. Możesz wybrać sposób opłacania naszych studiów - taki, jaki jest najlepszy dla Ciebie:

Kierunek Opłata rekrutacyjna Opłaty za studia
Bezpieczeństwo wewnętrzne 80 zł od 270 zł / m-c(1)
 Pedagogika I stopień  80 zł  od 270 zł / m-c(1)

 

(1) Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
270 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1620 zł / semestr
300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr

 

 Informacje dodatkowe

Czyli co jeszcze powinieneś wiedzieć

 • Opłata rekrutacyjna obejmuje opłatę za papierową legitymacje studencką - legitymacja elektroniczna jest dodatkowo płatna 17 zł. Wpłaty przyjmujemy do 15 września a legitymacje elektroniczne wydajemy w październiku.
 • Przypominamy o konieczności posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Brak tego ubezpieczenia może uniemożliwić odbycie praktyk studenckich oraz utrudnić udział w wielu zajęciach. O szczegóły proszę pytać w Sekretariacie UNS.

 

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Ślubowanie studenckie
 • Umowa w dwóch egzemplarzach:
  kierunek PEDAGOGIKA I STOPNIA
                        BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
                
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - zmiana stawek Poczta Polska od 01.02.2017) i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21


bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "opłata rekrutacyjna"

www.uns.lodz.pl