Nowe perspektywy

Studia magisterskie

Przedstawiamy Państwu unikatowy program studiów magisterskich, który powstał dzięki nawiązaniu współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych (UNS)

logo uns.png

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE !
bo studia są dla Ciebie, a nie Ty dla nich ...


Proponujemy Państwu studia, których programy zostały opracowane w oparciu o najbardziej aktualne wymagania dotyczące poszczególnych grup zawodowych. Dzięki czemu są one unikalne w skali kraju oraz z dumą możemy powiedzieć, że kształcimy praktyków bardzo dobrze przygotowanych do współczesnego rynku pracy.

Dążymy aby Wasz czas studiowania był jak najefektywniej wykorzystany. Dlatego proponujemy wyjątkową i niepowtarzalną na polskim rynku formułę edukacyjną, której celem jest aby student spędzał na zajęciach tylko tyle czasu ile jest to rzeczywiście potrzebne - zdobywał  na nich konkretną wiedzę i potrzebne umiejętności, a nie "wysiadywał" godziny wykładowe. Jesteśmy pewni, że lepiej ten czas wykorzystać na zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, m.in. z wykorzystaniem oferowanych przez nas materiałów e-learningowych oraz certyfikowanych szkoleń.

Tak dużą efektywność naszych studiów zawdzięczamy zastosowaniu najnowszych trendów w nauczaniu i wspomaganie procesu studiowania kształceniem e-learningowym.

E-learning jest przejawem współczesnego podejścia do nauczania. Daje możliwość zdobywania wiedzy przy jednoczesnym zachowaniu aktywności zawodowej, obniża koszty studiowania przez wyeliminowanie wydatków na ciągłe dojazdy i noclegi oraz umożliwia realizację tzw. "elastycznej formy studiowania" - czyli samodzielnego decydowania przez studenta kiedy, gdzie i ile czasu dziennie chce przeznaczyć na swoją edukację.
To dzięki tej technice nauczania z łatwością można pogodzić studia z pracą, rodziną czy hobby, a swoją "uczelnię" zabrać ze sobą "w delegację" lub "do znajomych" i wtedy nadrobić to czego nie zdążyło się wcześniej.
Dzięki Platformie E-learnigowej UNS w niepamięć odchodzi również konieczność pośpiesznego robienia notatek czy przepisywania wykładów - bogate, multimedialne materiały dydaktyczne są stale do dyspozycji studenta - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - to nowoczesność i wolność w dostępie do wiedzy, której nie zapewniały dotychczasowe studia.

 

 Kierunki:

kierunek_ped_mgr.jpg

Pedagogika

 

specjalna2.jpg

Pedagogika specjalna - jednolite studia magisterskie


fotolia3.jpg

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskiePłatność:

Ty decydujesz ile i jak chcesz płacić. Możesz wybrać sposób opłacania naszych studiów - taki, jaki jest najlepszy dla Ciebie:

Kierunek Opłata rekrutacyjna Opłaty za studia
Pedagogika
85 zł od 350 zł / m-c(1)

 

(1)Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:

• 350 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2100 zł / semestr
• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr

 ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata)
 • Poziom: studia II stopnia
 • Tytuł: magister
 • Tryb studiów: stacjonarne / e-learning


Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy kandydata
 • Ślubowanie studenckie
 • Umowa w dwóch egzemplarzach:
  kierunek PEDAGOGIKA
                   
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - do wglądu)
 • kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) - (oryginał/odpis suplementu do dyplomu - do wglądu) 
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata
 • opłata rekrutacyjna i opłata za legitymację studencką na rachunek bankowy (85 zł opłata rekrutacyjna, 22 zł opłata za legitymację studencką:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21


bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "opłata rekrutacyjna"

 

www.uns.lodz.pl