Nowe perspektywy

Studia magisterskie

Uczelni Nauk Społecznych

 logo uns.png

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Studia II stopnia, trwające 4 semestry, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Opis kierunku

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności kierowania organami państwowymi, samorządowymi, administracją państwową i dowództwami SZ RP w celu odparcia agresji, przygotowania państwa, jego struktur społecznych do działalności obronnej. Kierunek studiów, dedykowany jest przede wszystkim absolwentom, którzy zamierzają bezpośrednio wejść na rynek pracy
w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Przyszli absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe będą profesjonalnie przygotowani do wypełnienia luki kadrowej z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, która występuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz jako pracownicy cywilni służb mundurowych.

OpłatyStudia w UNS
JUŻ OD
360 zł / m-c

• 360 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2160 zł / semestr
• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr

 

SPECJALNOŚCI:

Zarządzanie kryzysowezarzadzanie_kryzysowe.jpg

Specjalność ta koncentruje się na działalności organów administracji publicznej będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, czy reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.


 

 

Przygotowanie obronneprzygotowanie_obronne.jpg

 

Specjalność Przygotowanie obronne koncentruje się na potrzebach i zadaniach obronnych w integrującym się systemie bezpieczeństwa narodowego. W realizacji tych zadań udział biorą wszystkie podmioty systemu tj. organy władzy wykonawczej oraz inne organy i instytucje państwowe, przedsiębiorcy, oraz obywatele. 

Bezpieczeństwo militarnebezpieczenstwo_militarne.jpg

 

Specjalność Bezpieczeństwo militarne koncentruje się na bezpieczeństwie państwa w obszarze ochrony potrzeb i wartości państwa tj. terytorium, ludności i władzy. Ochronie tych fundamentalnych wartości służy bezpieczeństwo militarne.