Nowe perspektywy

Studia magisterskie

Bezpieczeństwo militarne

 

logo uns.png

Opis specjalności

Specjalność Bezpieczeństwo militarne koncentruje się na bezpieczeństwie państwa w obszarze ochrony potrzeb i wartości państwa tj. terytorium, ludności i władzy. Ochronie tych fundamentalnych wartości służy bezpieczeństwo militarne. Celem studiów w ramach specjalności jest przygotowanie przyszłego absolwenta do podejmowania różnorodnych działań skoncentrowanych na przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym i skutecznego przeciwstawienia się tym zagrożeniom, w tym użyciu siły militarnej.


Zakres tematyczny:

  • Metodyka oceny zagrożeń militarnych
  • Studium przyszłej wojny (operacji)
  • Studium operacyjne obszaru RP
  • Teoria współczesnych operacji
  • Operacje wojskowe i stabilizacyjne
  • Sztuka wojenna

Kwalifikacje i kariera

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na podjęcie pracy w służbach i instytucjach oraz podmiotach prywatnych działających na rzecz budowania bezpieczeństwa militarnego i obronności państwa.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE